Zeměpisný seminář – 4. ročník

  • Cílem první části semináře je zopakovat a prohloubit gymnaziální učivo z fyzické, hospodářské i regionální geografie. Tyto poznatky jsou dále doplněny o nejnovější zjištěné události a fakta. Výuka je rovněž obohacena speciální tématikou přímo související se studiem geografie na VŠ (včetně požadavků k přijímacím zkouškám). Dále je vykonáno několik praktických cvičení přímo v terénu.
  • Studenti v průběhu prvního pololetí vypracují seminární práci věnovanou tématu, který si zvolí z předložené nabídky. Po dohodě s vyučujícím je možno nabídkové spektrum rozšířit o vlastní nové téma.
  • Druhé pololetí je věnováno probírání a procvičování maturitních otázek.
Typ předmětu