Společenskovědní seminář – 3. ročník

1. pololetí:

  • Vybrané kapitoly a problémy z dějin psychologie.
  • Forma práce: seznámení s teorií, samostatné prezentace studentů (důraz na rozvoj prezentačních dovedností, vyhledávání s zpracovávání informací).

2. pololetí:

  • Etika
  • Formy práce: seznámení s teorií, práce s textem, řešení situací (např. konflikty).
  • Sociologie
  • Formy práce: rozvoj praktických dovedností (vyhledávání a zpracovávání informací, týmová práce, jednání s institucemi, ankety a výzkumy a.p.) formou zpracování studentského projektu, který bude řešit problém např. školy, okolí, obce.
  • Dokončené projekty budou prezentovány v rámci školního či dalších kol celostátní přehlídky "Já, občan".
Typ předmětu