Informatika – základy programování – 3. ročník

  • Hlavním cílem je prohloubit znalosti algoritmizace z druhého ročníku a seznámit žáky s technikami strukturovaného i objektově orientovaného programování. Předmět rozvíjí logické myšlení, dovednosti v oblasti algoritmizace, žáci postupně pronikají do principů programování v jazyce Python, naučí se řešit základní i náročnější úlohy a vytvářet programy většího rozsahu.

  • Žáci se důkladně seznámí se strukturovaným programováním, návrhem datových struktur (seznamy, množiny, slovníky), s prací se soubory, základy šifrování, tvorbou vlastních funkcí a s objektově orientovaným programováním. V prvním pololetí žáci pracují na krátkodobých úkolech a menších projektech, ve druhém pololetí na probrané učivo navazují komplexní úlohy. Je kladen důraz na ucelené řešení praktických úloh, individuální i týmovou práci a prezentaci výsledků.

Typ předmětu