Fyzikální seminář – 4. ročník

  • Seminář je zaměřen na opakování, popř. prohloubení a zejména systematizaci doposud probraného učiva v hodinách fyziky.
  • Je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na VŠ, na kterých je fyzika součástí studijních programů.
  • V semináři budou také zohledněny požadavky těch studentů, kteří budou konat přijímací zkoušky na lékařských fakultách nebo se rozhodnou pro maturitní zkoušku v její profilové části. Důraz je proto kladen na řešení analogických úloh vhodných právě pro tento typ zkoušek.,/li>
Typ předmětu