Matematický seminář – 2. ročník

  • Seminář je určen pro žáky, kteří mají zájmem zamířit hlouběji do tajů matematiky.
  • V semináři si žáci upevňují a prohlubují znalosti z matematiky 1. a 2. ročníku. Získávájí nové vědomosti, jež mohou v dalších ročnících využít k lehčímu pochopení návazného učiva. Nedílnou součástí semináře jsou i příklady z praxe, jež pomáhají žákům aplikovat matematiku do skutečného života.
  • Mezi probíraná témata patří výroková logika (jež je součástí příjmacích zkoušek na MU), matice a determinanty, algebraické nerovnice, konstrukční úlohy.
Typ předmětu