Informatika – základy programování (tvorba webu) – 4. ročník

  • Žáci si zopakují a rozšíří znalosti HTML a CSS formou většího projektu, aby pak mohli navázat tvorbou dynamických webových stránek. Seznámí se základy programování webových stránek na straně klienta v jazyce JavaScript i na straně serveru v jazyce PHP. Pracují na relativně dlouhodobých a komplexních úkolech, při jejichž řešení využijí téměř veškeré dříve probrané učivo. Seznámí se s problematikou internetových domén a jejich registrací, s webhostingovými službami, pomocí kterých publikují vlastní webové stránky. V průběhu celého roku si tak žáci postupně zopakují veškeré učivo informatiky a mají možnost zakončit studium maturitní zkouškou z tohoto předmětu. Důraz je kladen zejména na ucelené řešení praktických úloh, individuální i týmovou práci a prezentaci výsledků.
Typ předmětu