Biologický seminář – 4. ročník

  • je určen pro maturanty z biologie a ty žáky, kteří chtějí dále studovat na VŠ, ve kterých biologii uplatní při studiu.
  • Seminář je zaměřen jednak na opakování a systematizaci poznatků z biologie, jednak na prohloubení a rozšíření těchto poznatků zejména z obecné biologie, molekulární biologie a genetiky.
  • Součástí předmětu jsou i praktická cvičení (mikroskopování), odborné besedy a přednášky a exkurze – Mendelianum, Anthropos.
Typ předmětu