Biologicko-chemický seminář – 3. ročník

  • Seminář je určen pro zájemce o biologii a chemii, kteří si chtějí osvojit tyto přírodovědné předměty i po PRAKTICKÉ stránce, (tj. pozorování a experiment jako hlavní metoda).
  • Oba předměty jsou v semináři zastoupeny víceméně rovnocenně.
  • Biologická cvičení navazují na učivo v jednotlivých ročnících, od buňky rostlinné, fyziologie buňky,  přes pletiva až k nižším a vyšším rostlinám. Budeme zkoumat obratlovce včetně člověka (smyslové orgány, pitva oka...). 
  • Chemická část se bude týkat převážně experimentů z oblasti anorganické chemie a biochemie. 
  • Mnohé pokusy stírají hranici mezi biologií a chemií, přírodu zkoumáme komplexně.
  • Nedílnou součástí je vždy teoretický úvod.  Zařazeny jsou také problémové úlohy z chemických výpočtů, názvosloví, vyčíslování chemických rovnic…
  • Naše bádání čas od času zpestříme setkáním s odborníkem z praxe, vyrazíme do terénu nebo na exkurzi. 
Typ předmětu