Materiály FYZ

1. ročník2. ročník3. ročník 4. ročník

Fyzika pro všechny ročníky

Aplikace pro android:

Učebnice

Sbírky úloh

Tabulky

Další odkazy, videa

Aplety, simulace

1. ročník

Témata v 1. ročníku

 • Fyzikální veličiny a jednotky
 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu
 • Mechanická práce a energie
 • Gravitační pole
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Mechanika kapalin a plynů

Učebnice

2. ročník

Témata ve 2. ročníku

Učebnice

3. ročník

Témata ve 3. ročníku

Výběr elektrotechnických značek (pdf)

Učebnice

 

4. ročník

Témata ve 4. ročníku

 • Optika
  • Základní pojmy
  • Geometrická optika
  • Vlnová optika
  • Elektromagnetické záření a jeho energie
 • Speciální teorie relativity
 • Fyzika mikrosvěta
  • Základy kvantové fyziky
  • Fyzika elektronového obalu
  • Jaderná fyzika
  • Fyzika částic
 • Astrofyzika

Učebnice

 

Odkazy na animace a další materiály

 

Další odkazy:

Typ předmětu