Dějepis

Ilustrace - děti kolem kostry dinosaura

Ve výuce dějepisu se zaměřujeme na historii moderní, neopomíjíme však ani stěžejní události starověku, středověku, novověku či dějin Brna a Moravy. 

1. ročníku se po nezbytném připomenutí klíčových událostí starších dějin zabýváme především „dlouhým“ 19. stoletím a kořeny současné společnosti. Ve 2. roce studia se věnujeme 20. století a ve 3. ročníku vybraným událostem českých dějin a starověku.

Získané znalosti a dovednosti mohou pak studenti rozšiřovat v dějepisném semináři, který je určen třeťákům a maturantům a jehož cílem je prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit nabyté poznatky.

V hodinách se se studenty neustále snažíme objevovat lidi, a to ať již za konkrétními rysy krajiny, institucemi, za nářadím nebo stroji, uměleckými výtvory či za zdánlivým chladem písemných památek. Naším východiskem je totiž člověk se svým utrpením, snažením a svými činy, člověk jaký je, byl a bude.

Jak v hodinách, které jsou vždy dvě týdně, tak především v seminářích je vytvořen prostor pro exkurze a přednášky v muzeích, knihovnách a archívech, besedy s pamětníky či historiky, pro referáty, práci s prameny, odbornými časopisy a historickou literaturou, filmovými dokumenty apod.

Mezi nejúspěšnější naše akce lze jistě zařadit každodoční týdednní výjezdy do Itálie (Řím, Lombardie, Janov, Toskánsko, Neapol, Sicílie, Benátky...), taktéž programy realizované   s Člověkem v tísni – Jeden svět na školách, nebo třídenní seznamování se s Budapeští, Malopolskem, Prahou...

Skupinové foto účastníků zájezdu na Sicílii

Typ předmětu