Matematika

Na Mount Everest vyleze jen pár lidí, ale na Sněžku to zvládnete, když překonáte lenost. Učit se matematiku je trochu dřina a Einsteinů je jen pár, ale projdete-li obtížemi středoškolské matematiky, rozhled bude stát za to. Nahoru vás nedopravíme, jen ukážeme směr a dojít musíte sami.

Na cestě ke zvládnutí matematiky vám mohou pomáhat (rozuměj VYUČUJÍCÍ):

RNDr. Lumír Svoboda - vedoucí sekce, na něj se můžete obracet s dotazy (lsvoboda@gymelg.cz):
Mgr. Lenka Dalecká
RNDr. Jarmila Elbelová, Ph.D.
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D.
Mgr. Petra Holzbecherová
Mgr. Hana Kratochvílová
Mgr. Dagmar Sedláčková
Mgr. Petra Šperková

Co vás čeká aneb tematické plány a hodinové dotace:

Matematika se vyučuje ve všech ročnících 4 hodiny týdně.

1. ročníku se většinu času opakuje a rozšiřuje látka základní školy  (číselné obory, úprava výrazů, mocniny, odmocniny, rovnice, soustavy rovnic). Nově se setkáte se základním pojmem, na němž matematika stojí, s pojmem MNOŽINA a proniknete do tajů výrokové logiky. Naučíte se řešit kvadratické rovnice, budte využívat principu nulového součinu, metody substituce a mnohé další metody. Je třeba to všechno zvládnout poctivě, v dalších ročnících se to vyplatí.

Na začátku 2. ročníku vystřídá počítání rýsování v kapitole PLANIMETRIE. Budou se rýsovat trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice. Buď ostrou tužkou nebo kružítkem do sešitu, ale také např. v programu Geogebra. Od pololetí  začíná nová, důležitá látka - FUNKCE. Jsou to závislosti, které jsou všude kolem nás. Kdo by dnes například nevěděl nic o exponenciále, byl by každému pro smích. 

Ve 3. ročníku už máte to nejtěžší skoro za sebou. Jen ještě goniometrické funkce a je tu opět geometrie, ale prostorová - STEREOMETRIE. Vyrobíte si tělesa a budete řezat, počítat odchylky a vzdálenosti, objemy a povrchy. Pak to všechno podle Descarta převedete do souřadnic a naučíte se geometrii v rovnicích - ANALYTICKOU GEOMETRII. Místo přímky bude rovnice, místo bodu souřadnice a k tomu všemu VEKTORY.

4. ročník - to už jste zkušení a hravě projdete kapitolami o kuželosečkách (to je kružnice, elipsa, parabola a hyperbola), budte řešit kombinatorické úlohy (permutace, variace, kombinace). Dojdete až k pravděpodobnosti a statistice a k poslední kapitole o posloupnostech. Pokud se rozhodnete pro MATURITU z matematiky, můžete ji mít v podobě státního didaktického testu, kde budete počítat příklady ze všech kapitol uvedených v katalogu požadavků nebo jako ústní profilovou zkoušku, kde je témat mnohem víc, ale u maturity si vylosujete jedno z nich. 

Pokud nebudete maturovat, nevadí, aspoň budete chápat matematické vtipy.

Studijní materiály

Typ předmětu