Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

Výuka je rozdělena na literární, jazykovou a komunikační výchovu. Cílem jazykové a komunikační výchovy je získání velmi dobré znalosti českého jazyka ve všech jeho složkách. Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně, a to v ústní i písemné formě. V literárních hodinách se žák seznamuje s nejvýznamnějšími díly české a světové literatury od nejstarších dob do současnosti. Teoretické poznatky jsou spojovány s konkrétními čtenářskými zkušenostmi.

Nápisy

Časová dotace

1. ročník – 3 hodiny
2. ročník – 3 hodiny
3. ročník – 4 hodiny
4. ročník – 5 hodin

V 1.–3. ročníku probíhá výuka českého jazyka a literatury formou jedné půlené hodiny jako cvičení z českého jazyka. Ve 4. ročníku zůstávají hodiny nedělené.

Vyučující

PaedDr. Soňa Cupáková – vedoucí sekce (scupakova@gymelg.cz)
Mgr. Jan Křeček
Mgr. Hana Naništová
Mgr. Petr Odstrčil
Mgr. Roman Plášek
Mgr. Lukáš Wolf

Maturitní odkazy aneb Všichni (RÁDI) maturujeme z češtiny

1. Profilová zkouška z českého jazyka a literatury ve školním roce 2021/2022

Ve složce Maturita najdete aktuální informace k profilové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. U písemné maturitní práce jsou zveřejněny požadavky i kritéria hodnocení, pro ústní zkoušku struktura ústní zkoušky, aktualizovaný kánon (formát pdf) pro tento školní rok s pokyny pro sestavování vlastního seznamu.

2. Formulář pro vlastní seznam literatury (odt, pdf)

3. Katalog požadavků (odkaz na stránky Cermatu)

Žákovská knihovna

Mít dobře zásobenou knihovnu je sen každého vyučujícího češtiny a snad i řady studentů. Naštěstí působí na škole paní prof. Blažková, vášnivá čtenářka, která žákovskou knihovnu pravidelně doplňuje o nové knižní tituly. Preferujete japonskou literaturu? Zajímá vás poslední román Aleny Mornštajnové? Už jste četli Očistu od estonské spisovatelky Sofi Oksanen? Ne? Tak tedy rychle vstupte. V knihovně naleznete téměř 10 000 svazků, vybere si každý.

Literární projekty a soutěže gymnázia (konečně něco zajímavého)

Exkurze do Prahy

Tradiční literární a historická exkurze je určena čtvrtým ročníkům. Co je čeká? Navštíví zajímavá místa, uvidí mnohé památky a večery stráví v divadle. Nejoblíbenější akce posledních ročníků.

Huhla aneb Recitační soutěž

Vítězové

Pod tímto zdánlivě dehonestujícím názvem se skrývá událost veskrze ušlechtilá – recitační soutěž Husovický hlas. Koná se na naší škole již tradičně v posledním lednovém týdnu. Každý rok pak postupuje ze školní recitační soutěže HUHLA jeden nebo dva účastníci do krajského kola soutěže Čtvrtlístek – Memoriál Rostislava Čtvrtlíka, kde soupeří o místo v celorepublikovém finále. Stejně tak se každoročně účastníme festivalu ŠPÍL-BERG, ze kterého lze postoupit např. na festival Wolkerův Prostějov.

Olympiáda v českém jazyce

Fotka vítězů olympiády

Předmětové soutěže z českého jazyka a literatury se každoročně zúčastňují talentovaní studenti, milovníci českého jazyka, kteří tak mají možnost porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projev s ostatními. Výrazným talentem posledních let je Martin Mlečka, který se loni probojoval až do celostátního kola.

Ukázky studentských prací – inspirace pro „psavce“ (Na naší škole se naštěstí nejedná o vyhynulý druh studenta.)

Stojím tu už celá léta (volný slohový útvar)

Přátelé.  Stojím tu už celá léta.

Jsem Josef Jungmann. Vlastně nejsem úplně Josef Jungmann. Jen vypadám jako Josef Jungmann. I když souhlasím s námitkou, že Josef Jungmann nebyl z bronzu. Jsem socha. „Josef Jungmann, český filolog a spisovatel, narozen 16. července 1773 v Hudlicích, zemřel 14. listopadu 1847 v Praze.“

Už dobrých padesát let sleduji tohle své náměstí z metrového podstavce. A nejen náměstí. Denně projdou kolem tisíce lidí. Potkávám se s rodinami, které se během těch pár desetiletí absolutně proměnily, ale i s lidmi, kteří jsou stále stejní. Malé děti mě neznají, mládež jen matně z čítanek. Maturanti nadávají, že jsem se nenarodil ani nezemřel v dobře zapamatovatelné datum, češtinářům zase přidávám práci. Pracující znají jen po mně pojmenovanou zastávku tramvaje. I když, uznávám, i za to jsem rád. Občas se tu ale přece jen někdo zastaví. Starší pán, babička s vnoučaty, pejskaři. Byl bych však raději, kdyby těch posledně zmíněných bylo méně. Sochy to se psy nemají jednoduché.

Málokoho z těch lidí napadne, že i socha je může sledovat. Aniž by v tom měly prsty tajné informační služby. Pohled upírám do dáli, ale neunikne mi ani pohyb padajícího listu.

Když tu tak celá léta stojím a vše pozoruji, věřte, že jsem hrdý. Hrdý na český národ, hrdý na náš humor a lásku, na jazyk i literaturu, na vývoj, posun ve všech oblastech. Nejraději bych se vydal do škol, ze skrytu vše pozoroval a třeba i žákům napovídal. Jen kdybych nebyl přivařený k tomu podstavci…

Svatý Václave, děkuji, že jsi nedal zahynouti nám ni budoucím. Pokračuj v tom.

Martin Gaideczka

Krajina a duše (líčení)

Pro někoho je to možná obyčejné místo, které mine bez povšimnutí. Nezajímavý altánek na kopci týčícím se nad městem. Tuctové dřevěné trámy znehodnocené uměním dnešní doby nesou jakousi stříšku, která se pne nad dvěma lavičkami stojícími naproti sobě. Celá konstrukce vybíhá ze svažitého terénu a rozbíjí tak jednotný ráz krajiny, mýtiny na vrcholu zalesněného pahorku, který dominuje okolí jako jediná přírodní vyvýšenina široko daleko.

Pro mě je to místo neobyčejné. Sem se vracím v mých myšlenkách a snech. Pohled jako do nás samotných, okouzlující a dech beroucí. Auta proudící v nekonečných kolonách jako naše myšlenky putující hlavou. Budovy sahající až k nebi připomínají naše zkušenosti a znalosti rostoucí úměrně naším věkem. Na první pohled obrovský zmatek a ruch velkoměsta a přitom každý článek je součástí důležitého systému, v kterém žijeme. Když se zadíváme pozorněji, nebudeme chtít od této podívané, obrazu naší duše, odtrhnout oči…

Jelikož se nacházíme v blízkosti hvězdárny, nabízí se nám nepopsatelný výhled na noční život nejen na Zemi. Obloha je tu jasná a čistá, jako bychom snad ani nebyli nedaleko neutichajícího centra, a poskytuje ničím nerušící pozorování ornamentů hvězd a čar, které na nebeské plátno kreslí vesmírné družice a letadla, jež putují nad naší planetou sem a tam. Vítr vane a kvílí mezi stromy a mísí se se zvuky neklidné silnice poblíž. Atmosféra je tu přímo kouzelná a strhující. Tiché místo uprostřed nespícího a neúnavně tepajícího velikána. Útočiště před nástrahami námi vytvořeného způsobu života. Prostor, který Vás přijme a neptá se, který Vás nechá vydechnout a ulevit si od starostí.

Klára Vančurová

 

Dramatický kroužek

Tradice dramatického kroužku byla obnovena v září 2013. Mezi první nastudované projekty patřila scénka na motivy povídky Ivana Vyskočila Takové torzo, to by si teprv žilo, jednak pokus o divadlo fórum v rámci projektu Active Citizens. Obnovila se i tradice účasti v recitačních soutěžích, např. Wolkerův Prostějov, Čtvrlístek, anglická recitační soutěž O bílého havrana či brněnský Špíl-berg. Hlavní náplní dramatického kroužku se ovšem staly každoroční akce spojené s festivalem Den poezie, které jistě stojí za samostatnou zmínku.

Elgartiana (2014)

Koncept tohoto projektu byl inspirován představením skupiny Geisslers Hofcomoedianten Ambrosia, které se odehrává v kostelích – na různých místech kostela jsou připraveni herci, diváci si je musí nějakým způsobem „spustit“ a následně se přehraje scénka. Jednotlivé scénky dávají dohromady celé představení. Stejně tak jsme na gymnáziu vytvořili sérii sedmi živých obrazů z fiktivní i reálné historie školy. 

Odkazy:

Článek na webu školy   

Krátký dokumentární film o celé akci   

Příběh pana Elgarta (2015)

V roce 2015 jsme přišli s naprosto odlišným konceptem: vymysleli jsme sérii únikových místností. Všechny byly opět inspirovány literaturou. 

Odkazy:

Článek na školním webu   

Máchovské putování (2016)

Základem bylo putování po místech spojených s Karlem Hynkem Máchou a setkání s lidmi jemu blízkými. Samozřejmostí se stalo připomenutí Máchova nejvýznamnějšího díla: Máj, Lori, Máchovy kresby hradů, Máchova smrt v Litoměřicích..

Odkazy:

Článek na školním webu 

Fotogalerie

Labyrint světa, labyrint Elgartky (2017)

Téma tohoto ročníku znělo „Labyrint světa“. Labyrint je svým způsobem hádanka, proto jsme se inspirovali Tmou a jinými šifrovacími hrami a pokusili se školu částečně přestavět na labyrint. 

Odkazy:

Článek na školním webu 

Elgartiana II (2018)

Koncept byl stejný jako v roce 2014. Návštěvníci se setkali s Pamětí Elgartky, která je pak provázela významnými událostmi našeho gymnázia. 

Odkazy:

Článek na školním webu   

Fotogalerie   

Elgartiana III – S očima dokořán (2019)

Tentokrát si studenti vytvořili jednotlivé scénky sami, návštěvníci se tak mohli těšit na živé obrazy z dějin gymnázia. 

Divadelní představení Strom + voiceband k 100. výročí založení školy 

Pro sborník Nesmazáno (viz níže) vzniklo množství zajímavých textů. Jeden napsal student Martin Gaideczka. Rozhodli jsme se jeho jednoaktovku Strom nacvičit. Premiéra se uskutečnila 24. června, proběhla dvě představení pro studenty gymnázia a odpolední představení pro veřejnost. Představení se skládalo ze zmíněné jednoaktovky a z voicebandu na téma „Sto let GE“.

Odkazy:

Web Sibiře   

Divadelní představení Strom  

Voicebandové představení „Sto let GE“  

Tvůrčí psaní

Seminář tvůrčího psaní existuje od školního roku 2015/2016. Jeho náplň byla různorodá, ale výstupem, který je třeba zmínit a který stojí za připomenutí, je studentský sborník Nesmazáno.

Sborník Nesmazáno (2017–2019) 

Když jsme ve školním roce 2017/2018 začali v semináři mluvit o oslavách stého výročí založení školy v roce 2019, s tehdejšími studenty jsme se domluvili, že chceme přispět po svém. Vznikl nápad na sborník, který jsme postupně rozšířili o to, že studentům se psaním poradí renomovaní spisovatelé. Pozvali jsme do školy autory spjaté s Brnem (viz níže) a požádali je, aby nám věnovali do sborníku text. Následně jsme vytvořili projekt na crowdfundingovém portálu Hithit a vybrali 70 000 Kč, abychom pokryli náklady na tisk sborníku. Oslovili jsme SŠ grafickou v Brně (aby byl sborník zcela školním projektem), vytvořili doprovodný fotografický materiál a následovalo finální upravování textů, sazba a podobně.

Celý tento proces trval od původního nápadu po realizaci dva roky. Sborník Nesmazáno byl vytištěn v říjnu roku 2019. Ve sborníku se nachází texty jedenácti studentů a studentek, fotografie a kresby dalších dvou studentek a texty pěti pozvaných hostů: Dory Kaprálové, Arnošta Goldflama, Michala Přibáně, Víta Slívy a Martina Reinera.

Odkazy:

Hithit

Facebook  

Článek na školním webu

Autorská čtení 2018 – Autorská čtení na Elgartce

Autorská čtení byla původně spjata se sborníkem. Pozvali jsme Doru Kaprálovou, Arnošta Goldflama, Michala Přibáně, Víta Slívu a Martina Reinera. Čtení probíhala vždy v pátek od 16:30 a byla intenzivně spjata s prací studentů. Každý měl určen jednoho autora, kterého měl nastudovat, a „svoje“ autorské čtení pak celé moderoval.

Odkazy:

Článek na webu školy    

Facebook   

Čtení Dory Kaprálové   

Čtení Arnošta Goldflama   

Čtení Michala Příbáně   

Čtení Víta Slívy   

Čtení Martina Reinera   

Autorská čtení 2019 – Čtyři školy, čtyři spisovatelé

Autorská čtení na GE oslovila i kolegy z řad vyučujících jiných středních škol a vznikl projekt Čtyři školy, čtyři spisovatelé.

Odkazy:

Článek na webu školy 

Facebook   

O autorském čtení Milana Uhdeho   

O autorském čtení Michala Ajvaze  

O autorském čtení Tomáše Zmeškala   

O autorském čtení Petra Hrušky   

 

 

Typ předmětu