Fyzika

Víte, že Newton zažil epidemii moru
a během „distanční výuky“ objevil
většinu svých největších objevů?

Naši současní žáci o fyzice:

Fyzika je, podle mě, velmi užitečná v reálném životě.
Není to jako spousta předmětů, které nejsou našimi cílovými při studiu na vysoké škole.

Fyzika nám vlastně vysvětluje proč, jak a co tady na té Zemi funguje, což si myslím, že je velmi důležité vědět, co se tady vlastně děje.

To, co se učíme ve fyzice souvisí i s jinými předměty, jako je třeba matematika nebo chemie.

Učíme se ji proto, abychom pochopili i různé jevy, které děláme automaticky v reálném životě, přitom mnohdy ani nevíme proč.

Fyzika je občas zábavná, ale často náročná.
Když se zkombinují nějaké pokusy, díky kterým učivo lépe pochopíme, ...

... tak nám to velmi pomůže k pochopení celého tématu, tudíž se ho pak nemusíme učit nazpaměť.

Není třeba se fyziky na střední obávat, jistě že bude složitější než na základce, ale bude srozumitelnější, ...

... co se vám dříve zdálo složité a nepochopitelné, vám najednou začne dávat smysl.

Témata která probíráme jsou zajímavá a způsob hodin, jak při výuce ve škole tak online,
mě baví.

Fyzika rozvíjí logické uvažování a části mozku, které v jiných předmětech nerozvíjíte tak moc.

Fyzika není obor, kterému bych se v životě chtěla věnovat, ale do hodin se těším, protože z nich chodím o něco chytřejší.

Fyzika je, podle mě, velmi užitečná v reálném životě.
Není to jako spousta předmětů, které nejsou našimi cílovými při studiu na vysoké škole.

Proč se na gymnáziu učí fyzika?

Abychom pochopili základní principy fungování světa kolem nás a nebáli se logicky přemýšlet.

Myslím, že ve fyzice se učíme hodně věcí, které jsou ze života a můžeme je pak uplatnit.

Protože se předpokládá, že na gymnázium jdou ti, kteří neví, čemu by se chtěli v budoucnu věnovat. Proto se učí všechno možné, právě i fyzika. Takže jednoduše se učí proto, že bychom ji mohli v našem budoucím povolání potřebovat a nebo někoho zkrátka jen baví.       (žáci druhého ročníku)

Proč máme v každém ročníku dvě hodiny fyziky?

Abychom to všechno stihli prozkoumat – život je tak rozmanitý a zajímavý!

Mechanika

(Mechanika)

1. ročník

Mechanika

Molekulová fyzika + Mechanika

(Molekulová fyzika + Mechanika)

2. ročník

Molekulová fyzika
Kmitání a vlnění
Akustika

Elaktřina a magnetismus

(Elektřina + Fyzika mikrosvěta)

3. ročník

Elektřina
Magnetismus

Optika + Fyzika mikrosvěta + Elektřina

(Optika + Fyzika mikrosvěta)

4. ročník

Optika
Speciální teorie relativity
Fyzika mikrosvěta
Astrofyzika

Sáhnout na fyziku si můžeme v laboratorním cvičení, kde se fyzika střídá s biologií a chemií (první a řetí ročník, volitelné i ve druhém). Ve čtvrtém ročníku je volitelný fyzikální seminář.

Nádherné na fyzice je to, že se dá představit. Cokoliv, každý pohyb, změna, činnost, na vše se dá pohlížet z fyzikálního hlediska.
Když poznáte fyziku z tohoto úhlu, tak vám stačí trochu představivosti a logiky a pochopíte fyziku. Nemusíte se fyziku učit, stačí ji pochopit.

A tak probíhají naše hodiny fyziky. Žádný nudný výklad, co nedává smysl, ale myšlenky, ať už žáků, či učitele, jsou to pravě myšlenky a nejrůznější debaty, které utváří naši hodinu.

U nás se fyzika neučí, my nad fyzikou přemýšlíme,
lidsky si ji vysvětlujeme, děláme pokusy, my fyziku chápeme!

Texty i fotografie na stránku připravili žáci druhého ročníku.

 

Fyziku na Elgartce učí

RNDr. Lumír Svoboda – vedoucí sekce, na něj se můžete obracet s dotazy (lsvoboda@gymelg.cz)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
Ing., Mgr. Alena Eliášová
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D.
Mgr. Tamara Lorencová
Ing., Mgr. Tomáš Papírník

 Materiály do výuky

Typ předmětu