Ruský jazyk

RUSKÝ JAZYK – kontakt: bpopovova@gymelg.cz

CHARAKTERISTKA PŘEDMĚTU

Ruský jazyk je povinně volitelný jazyk na začátku studia jako tzv. druhý jazyk. Vyučuje se podle zájmu uchazečů buď v jedné nebo dvou skupinách na ročník.

Každoročně se ve skupině sejdou úplní začátečníci s pokročilými studenty, kteří se jazyku věnovali na ZŠ až 3 roky. Což se může jevit  jako komplikace, ale opak je pravdou. První měsíc studia je proto věnován nácviku psaní azbuky se začátečníky (doporučujeme naučit se azbuku (=poznávání písmen) o prázdninách – dá se zvládnout za 30-45 minut) a opakování s pokročilými. Dál už postupujeme podle učebnice, kdy na začátečníky jsou zpočátku kladeny menší nároky. Pokročilí pomáhají začátečníkům, tím se sami zdokonalují v jazyce, ukazují začátečníkům možnosti jak rychle zvládnout jazyk. Rozdíly se po 5-6 měsících studia stírají a ve druhém ročníku už začátečníci vyhrávají krajská kola v olympiádě z ruského jazyka!

Ruský jazyk se vyučuje 3 hodiny týdně po celé čtyři roky studia. Od 2. ročníku si studenti volí seminář Ruská konverzace s dotací  2 hodiny týdně. S pěti hodinami jazyka po tři roky končí své studium na jazykové úrovni B1/B2 (záleží na práci studenta).

Od třetího ročníku se nabízí možnost přípravy a složení zkoušek  TORFL-1 (úroveň B1)TORFL-2 (úroveň B2), což jsou jazykové zkoušky Ruské federace,  zakončené vydáním certifikátu s mezinárodní platností, opravňující mj. studovat na vysoké škole v Rusku. 

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Blanka Popovová, Mgr. Petr Hartmann

http://kurzy.rsvk.cz/?page_id=212

Typ předmětu