Německý jazyk

VEDOUCÍ SEKCE: Mgr. Daniela Emmertová - kontakt: demmertova@gymelg.cz

- povinně volitelný druhý cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně

- učebnice SUPER! 1, 2, 3 – vytvořená přímo pro české středoškoláky, nakladatelství HUEBER

- od 2. ročníku je možnost si zvolit seminář Německá konverzace – 2 hodiny týdně

- studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně na začátečníky a pokročilé

- je to jeden z volitelných maturitních předmětů - po 4 letech studia dosáhnou studenti úrovně B1

PARTNERSKÉ ŠKOLY:

AKTIVITY s němčinou:

  • každoroční konverzační soutěže
  • návštěvy Das Filmfest – festivalu německy mluvených filmů
  • každoroční zájezdy do předvánoční Vídně
  • německá knihovna: díky edici "Deutsch einfach" knihy i pro začátečníky

VYUČUJÍCÍ:

Mgr. Hana Naništová, Mgr. Daniela Emmertová, Mgr. Šárka Kužílková, Mgr. Lucie Truksová, Mgr. Hedvika Bilíková, Bc. Barbora Naništová 

Typ předmětu