Chemický seminář – 3. ročník

Cílem semináře je nejen prohloubení a systematizace poznatků z 1., 2. a 3. ročníku, ale především procvičení učiva. Budeme se snažit o včasné doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ.

Budeme se zabývat tématy:

 • Názvosloví anorganické chemie
 • Částicová struktura látek
 • Hmotnosti látek a látkové množství
 • Roztoky a ředění roztoků
 • Chemické reakce a rovnice, výpočty z chemických rovnic
 • Acidobazické reakce, hydrolýza solí, pH
 • Chemická termodynamika a kinetika
 • Redoxní vlastnosti kovů
 • Uhlovodíky včetně názvosloví
 • Prezentační dovednosti
 • Historie chemie

Na seminář navazuje seminář ve čtvrtém ročníku.

Typ předmětu