Přírodovědné cvičení – 2. ročník

Seminář je určen zájemcům o biologii, fyziku a chemii.

Součástí biologické části jsou, kromě mikroskopování, také prezentace z oblasti zoologie a exkurze.

V rámci fyziky studenti řeší experimentální úlohy a diskutují o jevech každodenního života.

Chemická část postihuje všechny oblasti tohoto oboru včetně analytické a forenzní chemie. Věnujeme se také chemii v běžném životě (zubní pasty, léčiva atd.).

Typ předmětu