Jazykové konverzace – 2. až 4. ročník

  • Ve dvou - až tříletém semináři obsáhnou 25 maturitních (státnicových) konverzačních celků.
  • Důraz se klade na rozšíření slovní zásoby, aktivní používání moderního živého jazyka, na schopnost komunikace ve všech situacích bežného života osobního i profesionálního.
  • Na základě autentických textů je student veden k vnímání citově zabarvených výpovědí a rozlišení krajových zvláštností, jako např. americká angličtina či rakouská němčina.
Typ předmětu