Materiály z IVT

Jak napsat seminární práci

Základní typografická pravidla (pdf)
= to nejdůležitější pro všechny práce i prezentace do všech předmětů

1. ročník

Hardware

Tabulkový kalkulátor

Data  - www.gapminder.org

Databázové funkce - soubor ods

Grafika

Základní pojmy

2. ročník

Počítačové sítě

Www stránky

Zpracování dat

Algoritmizace

Programování

Závěrečná práce

Typ předmětu